Oferta

Zasady rozliczeń

Wynagrodzenie za usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem. Zależy on od takich czynników jak np. skomplikowanie sprawy, przewidywana długość trwania postępowania, czy wartość przedmiotu sporu. Przede wszystkim jednak wysokość wynagrodzenia zależy od koniecznego nakładu pracy.

Możliwe są następujące sposoby rozliczania:

  1. Wynagrodzenie w formie ryczałtu. Wybierając tę formę Klient płaci z góry określoną kwotę za całe postępowanie niezależnie od wymaganego nakładu pracy.
  2. Wynagrodzenie według stawki godzinowej. Rozliczenia dokonywane są okresowo, na podstawie zestawień czasu pracy. Istnieje możliwość ustalenia górnego limitu wynagrodzenia (cap). W takim wypadku jeżeli ilość godzin przekroczy ustalony limit klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami, jest to ryzyko adwokata. W przypadku zaś, gdy sprawa wymaga mniejszego nakładu pracy, klient jest obciążany kosztami poniżej ustalonego limitu.
  3. Premia za sukces. Ten sposób rozliczenia może być połączony z wszystkimi wyżej wymienionymi sposobami rozliczeń. Zawierając umowę przewidującą premię za sukces klient otrzymuje znaczną obniżkę ceny w zamian za procent kwoty (wartości rzeczy), którą uda się uzyskać w toku postępowania. Premia jest zależna od pozytywnego zakończenia postępowania i wyegzekwowania należności od przeciwnika.
Scroll Up